Juridiska kommittén

Vi jobbar för att

  • Erbjuda båtklubbar och båtförbund som är medlem i Svenska Båtunionen generell rådgivning och vägledning i juridiska frågor såsom medlemsärenden, arrendefrågor, moms- och skattefrågor samt stadgeärenden.

Detta gör vi genom att 

  • Löpande under verksamhetsåret vara båtklubbar och båtförbund till hjälp genom att lämna generella råd och hänvisningar i juridiska frågor.

 

Har du juridiska frågor hänvisar vi till juridik@batunionen.se