Båtlivs redaktionskommitté

Redaktionskommittén medverkar vid produktionen av tidningen Båtliv och har till uppgift att informera om aktuella båtlivsfrågor, produkter och upplevelser. Redaktionskommittén genomför bland annat mässbesök, reportageresor och rapporterar från konferenser. Redaktionskommittén medverkar även i arbetet med utmärkelserna Årets Båtklubb och Båtlivets unga hjältar.

Läs mer om Årets Båtklubb här

Läs mer om Båtlivets unga hjältar här