Båtklubbsförsäkringskommittén

Båtklubbsförsäkringskommittén utvärderar löpande Svenska Båtunionens båtklubbsförsäkring. Målet är att i samarbete med Svenska Sjö kunna tillhandahålla en båtklubbsförsäkring med bästa möjliga försäkringsskydd och premie.