BAS kommittén

BAS-kommittén

BAS är Svenska Båtunionens eget administrationssystem och BAS-kommittén ansvarar för systemets drift och säkerhet. Kommittén genomför användarutbildningar, står för den tekniska supporten och utvecklar systemet för att det på ett bra sätt ska svara mot de behov som finns hos båtklubbar och båtförbund.

Mer information om BAS hittar du här.