Barn och Ungdomskommittén

Barn- och ungdomskommittén arbetar med att ta fram strategier och verktyg som ska göra det enkelt för båtklubbar och båtförbund att starta upp verksamhet och aktiviteter som både inkluderar och vänder sig till barn och ungdomar. Målet är att Svenska Båtunionen inom några få år ska ha en etablerad sektion för barn och ungdomar.

Vi arbetar för

  • Att presentera strategi och verktyg som ökar förbund/klubbar möjlighet att genomföra verksamhet och aktiviteter riktade mot barn och ungdomar. 
  • Att inventera engagerad och bra ungdomsverksamhet inom SBU.
  • Att förse kansliet med det material som behövs för att viktiga händelser eller nyheter ska kunna marknadsföras internt inom SBU eller externt.
  • Att vara SBU:s ansikte utåt i barn och ungdomsfrågor.

Det gör vi bland annat genom att

  • Sammanställa enkäten till förbunden och skapa ett verktyg för klubbar och förbund att använda vid start av ungdomsverksamhet i den egna klubben eller i förbundet. Genom att besöka förbund och klubbar hitta de goda exemplen som kan bidra till att skapa ovanstående verktyg.
  • Skapa ett nationellt ungdomsråd som kan vara rådgivande och idéskapande för kommande ungdomsverksamhet inom SBU.
  • Verka för att det finns en ”ungdomsreporter” och ungdomsreportage i tidningen Båtliv.