Svenska Båtunionens kommittéer

Svenska båtunionen arbetar aktivt med frågor som på olika sätt är relevanta för båtlivet, båtförbund, båtklubbar och medlemmar. Utifrån ämnesområde tillsätts olika arbetsgrupper och kommittéer som på olika sätt arbetar med dessa frågor. Varje kommitté arbetar utifrån riktlinjer och målsättningar inom ämnet och arbetar aktivt för att driva frågorna framåt.