Svenska Båtunionens styrelse

Foto på Svenska Båtunionens styrelse. år 2018
Från vänster: Lasse Carlsson, Christer Friedh, Christer Eriksson, Henrik de Vries, Hans Öhlund, Kristian Ehrling, Harald Mårtensson, Sören Löfgren, Ulf Grape. Stående framför männen: Inger Högström Westerling. Saknas: Bengt Gärde, se bild nedan.
 

Svenska Båtunionens styrelse består av ordförande, skattmästare och nio ledamöter.  Samtliga ledamöter väljs genom en demokratisk process under Båtriksdagen som är Svenska Båtunionens beslutande årsmöte. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och tar både fram och verkställer de arbetsområden och riktlinjer som fastställs under Båtriksdagen.

I styrelsens uppdrag ingår bland annat att

  • tillsätta kommittéer och arbetsgrupper
  • ta fram anvisningar och strategier för intern samverkan med förbund och båtklubbar
  • ta fram anvisningar och strategier för extern samverkan med myndigheter och andra båtlivsorganisationer
  • säkerställa att demokrati genomsyrar all verksamhet.

 

Kom i kontakt med styrelsen här:

Bengt Gärde, ordförande

Ordförande: Bengt Gärde 
bengt.garde@batunionen.se

Vice ordförande: Kristian Ehrling
kristian.ehrling@batunionen.se

2:e vice ordförande: Inger Högström-Westerling
inger.hogstrom.westerling@batunionen.se

Skattmästare: Lasse Carlsson
lasse.carlsson@batunionen.se

Ledamöter:
Christer Eriksson
christer.eriksson@batunionen.se

Christer Friedh
christer.friedh@batunionen.se

Hans Öhlund
hans.ohlund@batunionen.se

Harald Mårtensson 
harald.martensson@batunionen.se

Henrik de Vries
henrik.devries@batunionen.se

Sören Löfgren
soren.lofgren@batunionen.se

Ulf Grape
ulf.grape@batunionen.se