Svenska Båtunionens styrelse

Svenska Båtunionens styrelse 2019, från vänster: Inger Högström-Westerling, Ulf Grape, Gary Börjesson, Lasse Carlsson, Christer Eriksson (Ordförande), Bo Wernlundh, Sören Löfgren, Hans Öhlund, Henrik de Vries, Carl-Gustaf Leijonhuvfud, Hans Jörgen Alsing.

Svenska Båtunionens styrelse består av ordförande, skattmästare och nio ledamöter.  Samtliga ledamöter väljs genom en demokratisk process under Båtriksdagen som är Svenska Båtunionens beslutande årsmöte. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och tar både fram och verkställer de arbetsområden och riktlinjer som fastställs under Båtriksdagen.

I styrelsens uppdrag ingår bland annat att

  • tillsätta kommittéer och arbetsgrupper
  • ta fram anvisningar och strategier för intern samverkan med förbund och båtklubbar
  • ta fram anvisningar och strategier för extern samverkan med myndigheter och andra båtlivsorganisationer
  • säkerställa att demokrati genomsyrar all verksamhet.

 

Kontakt styrelsen
Christer Eriksson (Ordförande) , christer.eriksson@batunionen.se
Bo Wernlundh, bo.wernlundh@batunionen.se
Carl Gustaf Leijonhuvud, carl-gustaf.leijonhufvud@batunionen.se
Gary Börjesson, gary.borjesson@batunionen.se
Hans Jörgen Alsing, hans-jorgen.alsing@batunionen.se
Hans Öhlund, hans.ohlund@batunionen.se
Henrik de Vries, henrik.devries@batunionen.se
Inger Högström Westerling, inger.hogstrom.westerling@batunionen.se
Lasse Carlsson, lasse.carlsson@batunionen.se
Sören Löfgren, soren.lofgren@batunionen.se
Ulf Grape, ulf.grape@batunionen.se