European Boating Association

Svenska Båtunionen är även aktiva inom Europa och är en del av European Boating Association, EBA där SBU får möjlighet att driva sina båtlivshjärtefrågor även på internationell nivå. På dessa sammankomster diskuteras villkor för det gränsöverskridande båtlivet, vilket uppmärksammats av såväl myndigheter som av våra medlemmar. Villkor avseende behörigheter, kanalavgifter och försäkringar är också föremål för EBA:s diskussioner.

Mer info hittar ni på EBA’s hemsida.