Båtförbunden

Svenska Båtunionen består av 24 regionala Båtförbund och två riksomfattande klubbar (Kungliga Motorbåtklubben och Navigationssällskapet).

Båtförbunden samordnar det regionala båtlivet, fungerar som remissinstans på kommun- och länsnivå och är medlemsklubbarnas kontakt om de behöver stöd i sin verksamhet. Ett båtförbund organiserar alla anslutna båtklubbar inom sitt område.  Det området omfattar ofta det län där förbundet är aktivt, eller på annat sätt logiska områden (Mälarens Båtförbund omfattar till exempel Mälaren medan Saltsjön-Mälarens Båtförbund omfattar Stockholm med närområde). 

Båtförbunden är självstyrande med egna styrelser. Vissa båtförbund har även ämneskommittéer eller enskilda sakkunniga som arbetar med förvaltning och olika projekt.

Nedan finns en förteckning över alla båtförbund. Klicka på båtförbundet för att komma till deras hemsida. En del båtförbund har gjort broschyrer om sin verksamhet som kan laddas ner nedan. Längst ner på sidan hittar du även en karta över Sverige där båtförbunden finns utsatta.

Båtförbunden i SBU

Blekinge Båtförbund
Bottenvikens Båtförbund
Dalarnas Båtförbund
Gästriklands Båtförbund 
Gotlands Seglarförbund
Hjälmarens Båtförbund 
Hälsinglands Båtförbund 
Jämtlands Båtförbund

Kungliga Motorbåt Klubben BF 
Lidingö Båtförbund
Mälarens Båtförbund
 
Navigationssällskapet – Navis BF 
Roslagens Båtförbund

Saltsjön-Mälarens Båtförbund
Skånes Båtförbund
Smålands Båtförbund
Sommens Sjöråd
Södra Roslagens Båtförbund
Sörmlandskustens Båtförbund 
Vänern Väst Dalslands Kanals BF  
Värmlands Båtförbund
Västerbottens Båtförbund 
Västernorrlands Båtförbund
Västkustens Båtförbund
Östergötlands Båtförbund
Östra Vänerns Båtförbund