Informationsmaterial om SBU

Ibland kan det vara svårt att förstå hur Svenska Båtunionens alla organ står i relation till varandra och vad varje organ egentligen gör. Här finns material som du/ni i förbunden kan använda er av. Både i form av en powerpoint-presentation som går igenom alla olika delar av organisationen och en broschyr om Svenska Båtunionen.

Powerpointpresentation om Svenska Båtunionens organisation.

Broschyr och information om Svenska Båtunionens organisation.