Ny utgåva av Fakta om båtlivet ute!

Publicerad: 2017-04-06

Fakta om båtlivet är en årlig publikation avsedd att ge faktaunderlag så att offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer kan planera och fatta beslut om svenskt båtliv på riktiga grunder. För fakta i skriften svarar många olika myndigheter och organisationer, där Svenska Båtunionen är en av dem. Utgivare är SweBoat, båtbranschens riksförbund.

Läs foldern här