Skrovmålet

Skrovmålet, ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som leds av Transportstyrelsen, släppte i september 2021 en efterlängtad rekommendation om hur en båtbotten ska saneras från otillåten biocidfärg.

Skrovmålet beskriver lämpliga saneringsmetoder av båtskrov och vad man behöver göra för att saneringen ska ske på ett säkert sätt. Dessa metoder är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra samt gelbehandling med skrapa. De skyddsåtgärder som rapporten behandlar är exempelvis hur man ska täcka marken under båten, båtens sidor för att skydda mot väder, personlig skyddsutrustning och att man ska hantera avfallet som farligt avfall.

Skrovmålets rekommendation ger tyvärr enbart svar på frågan hur en båt ska saneras, men inte när den ska saneras. Det kommer även fortsättningsvis vara en fråga som beslutas av respektive kommun.

Efter att Skrovmålet släppte sin rapport har Naturvårdsverket tagit fram en tillsynsvägledning – Skrovsanering av båtbottenfärg – som primärt riktar sig till kommuner och handläggare.

Framöver är det Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön som kommer diktera framtida utredningar och kravställningar som påverkar fritidsbåtslivet. Dessa åtgärdsprogram löper under sex år, i enlighet med Vattendirektivet och Havsmiljöförordningen, vilket innebär att åtgärdsprogrammen fokuserar på framtagande av åtgärder under 2022-2027. Det finns framför allt tre punkter som kommer påverka fritidsbåtslivet:

Webbinarier om Skrovmålets rekommendation om säker sanering av otillåten biocidfärg

Svenska Båtunionen anordnade i september 2021 tre webbinarier tillsammans med Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och RISE där myndigheterna fick presentera rekommendationen och svara på frågor från deltagande båtklubbs- och båtförbundsfunktionärer.

Samtliga presentationer från webbinarierna finns att ta del av här.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.