Skrovmålet

Skrovmålet, ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som leds av Transportstyrelsen, släppte i september 2021 en efterlängtad rekommendation om hur en båtbotten ska saneras från otillåten biocidfärg.

Skrovmålet beskriver lämpliga saneringsmetoder av båtskrov och vad man behöver göra för att saneringen ska ske på ett säkert sätt. Dessa metoder är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra samt gelbehandling med skrapa. De skyddsåtgärder som rapporten behandlar är exempelvis hur man ska täcka marken under båten, båtens sidor för att skydda mot väder, personlig skyddsutrustning och att man ska hantera avfallet som farligt avfall.

Skrovmålets rekommendation ger tyvärr enbart svar på frågan hur en båt ska saneras, men inte när den ska saneras. Det kommer även fortsättningsvis vara en fråga som beslutas av respektive kommun. Enligt vad Svenska Båtunionen erfar har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna under hösten 2021.

Svenska Båtunionens miljökommitté kommer nu att noga läsa igenom rapporten och analysera vilket behov av stöd till båtförbund och båtklubbar som kommer behövas. Informationen kommer därefter delges båtklubbar och båtförbund via nyhetersbrev samt publiceras här.

Webbinarier om Skrovmålets rekommendation om säker sanering av otillåten biocidfärg

Svenska Båtunionen anordnade under september månad tre webbinarier tillsammans med Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och RISE där myndigheterna fick presentera rekommendationen och svara på frågor från deltagande båtklubbs- och båtförbundsfunktionärer.

Samtliga presentationer från webbinarierna finns att ta del av här.

En Q&A kommer också att sammanställas och publiceras inom kort.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.