Årsmötet -En succé!

Digital 1,5 timmars utbildning om hur man genomför ett proffsigt årsmöte

Är mötet behörigen utlyst? Vem får egentligen rösta, Kan årsmötet besluta om nya frågor?

Årsmötet är båtklubbens högsta beslutande organ och det är viktigt för demokratin och medlemsrätten att det genomförs i enlighet med stadgarna. Utbildningen går igenom momenten från kallelse till besluten vunnit laga kraft och riktar sig till er som vill bli bättre på att genomföra årsmötet.

Nästa utbildningstillfälle: Onsdagen 9 februari

Anmäl dig här.

 


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.