Uppstartsmöte för Säkerhetsbesiktningsmän

Startdatum: 20160208

Plats: Båtmässan, Göteborg

Säkerhetsbesiktningen av fritidsbåtar har av olika skäl gått ner mer eller mindre i olika delar av landet. Vi har fått medel från Båtförsäkringskommittén (BFK) för att försöka starta upp denna verksamhet igen.

Planer är att under 2016 genomföra utbildningar för nya och gamla besiktningsmän på ett uppdaterat besiktningsprotokoll. Då vi inte vet hur många som vill delta i en sådan genomgång/utbildning eller vilka som fortfarande är aktiva med besiktningar, har vi svårt att ta fram platser och tider för dessa utbildningstillfällen.

För att få ett grepp om vad vi bör förbättra i besiktningen av båtarna vill vi bjuda in till två förutsättningslösa möten om innehållet i besiktningen, vad behöver kompletteras och vilka nya element har tillkommit.

Du hittar inbjudan här.