Båtklubbarnas medlemsrapportering

Startdatum: 20160101

Båtklubbarnas medlemsantal räknas automatiskt i BAS 1 januari. Klubbadministratörerna har sedan januari på sig att kontrollera och eventuellt justera uppgifterna. De rapporterade medlemsantalen utgör grund för avgift och röstetal.


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.