BAS-K fördjupningsutbildning Ekonomiadministration, Scheman & Köer

BAS-K fördjupningsutbildning Ekonomiadministration, Scheman & Köer

Tid: 18.00 till ca 21

Plats: Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm (Djurgården)

Anmäl dig här

25 Apr 2019