Havstulpanvarningen stänger för säsongen

Publicerad: 2019-08-02

Vi bedömer nu att årets settling av havstulpaner är över och vi vill rikta ett stort tack till alla havstulpanobservatörer som regelbundet kontrollerat sina havstulpanvarnare. Preliminära siffor från Kemikalieinspektionen visar på en klart minskad försäljning av biocidbottenfärger sedan projketet Ren botten utan gift och Havstulpanvarningen drogs igång.

Vi hör av oss igen inför båtsäsongen 2020!

Projektet Havstulpanvarningen bygger på att observatörer längs Sveriges kustband rapporterar om havstulpanernas settling via mätplattor som är placerade vid observatörernas hemmabryggor. När tillräckligt många rapporter om påväxt inom ett område kommit in skickas en havstulpanvarning ut via mail eller sms till dem som anmält sig till tjänsten. Mer information om havstulpanvarningen hittar du på: Båtmiljö.se/Havstulpanvarningen

Syftet med varningen är att få båtägare att använda andra metoder mot påväxt än giftig bottenfärg. Påväxt av havstulpaner påverkar båtens framfart och kan leda till ökad bränsleförbrukning. När varningen skickas ut kan man vidta miljövänliga åtgärder såsom att tvätta av båtbotten, ta upp den på land eller i luften eller åka in i sötare vatten. Det är viktigt att åtgärden utförs innan havstulpanerna hinner bygga sitt kalkskal alltför stort och hårt. Vinsten är en ren båtbotten och mindre utsläpp. Förslag på alternativa lösningar på hur du kan tvätta din båt hittar du på Båtmiljö.se.

Havstulpanvarningen är en tjänst som funnits sen 2001 och där man via sms kan få information om när havstulpaner sätter sig fast på båtbottnar i specifika geografiska områden. Varningen underlättar för båtfolk som vill göra rätt för miljön då man ta upp båten på land just under settlingsperioden eller hitta andra metoder för att slippa måla båtbotten med miljöfarlig bottenfärg. För att anmäla dig till tjänsten smsa “Havstulpan start” till 711 20.

Vill du veta mer om havstulpanerna och hur du kan bli mer miljövänlig i ditt båtliv? Besök Båtmiljö.se