Både före och efter migreringen till V3 så har klubbarna en del uppgifter att genomföra

Inför migreringen

 

Ekonomi

  1. Inga öppna/pågående OCR inläsningar får finnas aktiva. Samtliga måste vara avslutade. kolla även tidigare år.
  2. Inga öppna/pågående Aviseringar får finnas aktiva. Samtliga måste vara avslutade.
  3. Bokför allt som är klart att bokföra (betalade poster) i Reskontra – markera som ”Bokföring registrerad” innan migrering. Notera att i v3 kommer bf-order serien för Aviseringen följa en egen nummerserie för aviseringar genomförda i v2. Kommande aviseringar i v3 följer den enskilda nr-serien.
  4. Gå igenom samtliga avgifter och kontrollera momssatsen. Skatteverket har definierat tre olika momssatser, 6%, 12% och 25%. I V3 kan man enbart hantera dessa tre varianter. I det fall en avvikande momssats migreras så kommer den ställas till 0.

 

 

Efter migreringen

Platsavgifter

Beroende på att alla avgiftskomponenter lyfts bort från Områden så kommer efter migrering en Platsavgift att registreras för varje område. Benämningen av den avgiften är samma som respektive Område.

Om klubben har:

  1. ett Område med samma avgiftskonstruktion på alla platser. Gör ingenting.
  2. två områden med samma avgiftskonstruktion. Skapa då en ny Platsavgift typ ”Platsavgift brygga”
    Gå in under Förvaring / Platser och klicka på knappen ”Redigera i lista”.
    Här finns möjlighet att välja de platser som skall ha den nya avgiften. För mer detaljer se manualen.

 

Moms

VIKTIGT är att i BAS V3 godkänns endast momssatserna:

Ingående 6%

Ingående 12%

Ingående 25%

I V2:s databas  finns alla möjliga procentsatser registrerade   många med ”fel” moms. Vi föreslår att vid migrering sätts Moms till 0 för de avgifter som inte är registrerade med ovan moms. Alltså måste klubben se över moms-registreringen för dessa avgifter.

 

Periodiciteter

Avgifter med periodicitet Dygn/Månad/Kvartal/Halvår. 

Samtliga avgifter med dessa periodiciteter måste registreras med ett startdatum (och ev slutdatum) för beräkning av antal debiteringsenheter. Saknas startdatum kommer BAS att använda det datum då avgiften registrerades.

 

Medlemmar

Medlemmar markerade som ”Ej medlem”  i v2 sparas i v3 i kategorin Övrig  + Inaktiv.

De medlemmar som ska vara kvar ”Aktiveras”. De som inte ska vara kvar väntar på att bli raderade. De som faktiskt ska bli ”Medlem Aktiv” måste klubben byta kategori och status på.

 

Kontoplan

Ställ in konton för Observationskonto och Efterskänkta medlemskulder.

 

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår