Mer pengar till båtskrotning

Publicerad: 2018-11-11

Sveriges båtägare får dela på ytterkligare ca 1 Mkr i en båtskrotningspremie. Båtar upp till tre ton ska kunna lämnas in helt gratis till skrotning. Pengarna kommer från HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) och måste användas innan 31 december.

Totalt anslår HaV 3,1 Mkr till landets båtägare. Skrotningspremien ska administreras av Båtretur som är branschens riksomfattande återvinningssystem för fritidsbåtar. Premien gäller för båtar som lämnas till Båtretur fram till och med 31 december eller så länge de beviljade medlen från HaV räcker.

Finns det båtar i er båtklubb som ska återvinnas eller om ni har medlemmar som vill lämna sin trotjänare för återvinning bör ni snarast kontakta Båtretur,