Båtsäkerhetskontroll -folder

Tryggare ombord med en besiktigad båt-För att öka säkerhetsstandarden på våra båtar driver Svenska Båtunionen (SBU) ”båtsäkerhetskontroll”. SBU har i samråd med bland andra Sjöfartsverket och båtförsäkringsbolaget Svenska Sjö utformat utbildnings och besiktningsregler som ger behörighet för båtsäkerhetsombud, som efter utbildning och uppföljningar enligt regelverket, att utföra säkerhetskontroll.

batsakerhetskontroll-folder.pdf

Detaljer

Uppdaterad:
Dec 14, 2017