Dokument

Valnämndens instruktioner för att nominera funktionärer till Svenska Båtunionen 2024

Nominering inför Båtriksdagen 2024

Inför nomineringen till SBU:s styrelse och vissa andra funktioner vill Valnämnden påminna om följande. Vid genomgång av de föreslagna kandidaterna kommer Valnämnden  bl a att se på hur många nomineringar de olika kandidaterna fått. Det är därför mycket viktigt att förbunden nominerar de kandidater de vill se på de olika posterna och inte förlitar sig på att andra förbund ska nominera. Läs mer här om nomineringen inför Båtriksdagen 2024.