Gränsöverskridande program ger 75% finansiering på servicehöjande åtgärder i befintliga gästhamnar

Publicerad: 2016-09-20

EU:s finansieringsprogram Central Baltic är ett av många EU-program för regional utveckling över gränserna. 

Det som är speciellt med programmet 2014-2020 är att det finns en särskild prioritering som handlar om utvecklandet av små gästhamnar under temat Well-connected Region, SO 3.2. ”Improved services of existing small ports to improve local and regional mobility and contribute to tourism development”. Ladda ner en pdf om programmet här

Nu ges möjligheten att få 75 % finansierat vad gäller servicehöjande åtgärder i befintliga gästhamnar (med åtminstone 2 m djup) som partner i ett gränsöverskridande projekt. Regioner som är med är mellersta Östersjöregionen – från Östergötland till Gävleborg inklusive Gotland, södra delen av Finland inklusive Åland, Estland och största delen av Lettland.

Här kan du ladda ner ett kort faktablad om programmet och vad som kan göras inom prioriteringen.

Kontaktperson för programmet är Ester Miiros som arbetar för Ålands landskapsregering.

Ester.Miiros@regeringen.ax

Phone: + 358 457 3421 294

www.centralbaltic.eu