Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter PuL

Publicerad: 2018-05-15
Lidingö Båtförbund och Södra Roslagens Båtförbund bjuder sina medlemmar på information inför att EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) ersätter PuL den 25 maj 2018. Den får direkta effekter och konsekvenser för båtklubbarna. Vi har tillsammans med Södra Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen organiserat en utbildningskväll i syfte att funktionärer ska få tillräckliga kunskaper och insikter i den nya regleringen för att följa vad som följer av GDPR avseende medlemsregister och personuppgifter. Alla funktionärer som handlägger frågor angående medlemskap, båtplatser, debitering av medlemsavgifter, utskick till medlemmar m m är direkt berörda av GDPR. Det är ytterst styrelsen som är ansvarig att reglerna efterlevs.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter