Biocidfri bottenfärg och gratis proffsslipningar till båtklubbar

Publicerad: 2017-04-06

Måste er båtklubb sanera bort bottenfärgen från båtarna?
Flera kommuner går nu ut och kräver att alla båtar ska sanera bort befintlig bottenfärg och använda biocidfria metoder istället. Vi ser med oro på kravet eftersom det kan innebära att färgrester sprids på båtuppställningsplatser och förorenar stora områden om inte rätt sliputrustning används och marken skyddas.

Hempel och Svenska Båtunionen startar inför 2017 där Svenska Båtunionen kommer skänka upp till 10 kompletta proffssliputrustningar gratis till båtklubbar där minst fem medlemmar byter till Hempels Silic One bottenfärg.

Bottenfärgen Silic One är en helt biocidfri silikonbaserad bottenfärg som får användas i alla Svenska farvatten och Hempel har vänt sig till Svenska Båtunionen med ett erbjudande att finansiera sliputrusning till ett antal båtklubbar anslutna till Svenska Båtunionens förbund. Svenska Båtunionen får ingen ersättning i samarbetet utan alla medel kommer att gå till inköp av utrustning till båtklubbarna.

För att få tillgång till erbjudandet måste klubben vara medlem i ett regionalt båtförbund anslutet till Svenska Båtunionen. Läs mer här om hur du gör en intresseanmälan

Vi kommer att prioritera båtklubbar som ligger i områden där kommuner kräver sanering eller som ligger  i insjöar där biocidfärger är förbjudna.

Såhär skickar du in en intresseanmälan:

Erbjudandet innebär att om minst fem medlemmar i er båtklubb byter bottenfärg till Silic One kan klubben erhålla en komplett proffssliputrustning för borttagning av bottenfärg och sliparbeten till klubbens medlemmar.

Maila nedanstående uppgifter till peter@batunionen.com

  1. Båtklubbens namn
  2. Båtklubbens adress
  3. Kontaktperson i båtklubben
  4. Leveransadress
  5. Namn och kontaktuppgifter till minst fem medlemmar som intygar avsikt att byta bottenfärg till Hempels Silic One under säsongen 2017.

Intresseanmälan betyder inte att klubben erhåller utrustningen automatiskt. Svenska Båtunionen kommer att fördela sliputrustning efter följande kriterier:

  1. Antalet medlemmar som byter till Silic One.
  2. Klubbar i områden där kommun eller annan myndighet kräver bottensanering eller i som har sin verksamhet i insjövatten.

Om det är fler än tio båtklubbar som uppfyller våra urvalskriterier kommer fördelning av sliputrustning ske efter lottning.

För frågor kontakta Peter Karlsson, SBU verksamhetschef 072-7485961 / peter@batunionen.com