Bekymmersam utveckling för det ideella båtlivet- arrendekostnaderna höjs nu kraftigt i ännu en kommun i landet.

Publicerad: 2017-11-22

Stockholms Stad dubblerar nu arrendekostnaderna för många av huvudstadens båtklubbar. Det innebär en mycket kraftig ökning från 1 januari 2018 för medlemmarna i närmare 100 båtklubbar. 

Beslutet om att höja arrendeavgifterna fattades av Stockholms Stads Idrottsnämnd 21 november. Bakgrunden till höjningen är att staden har genomfört en omfattande underhållsinventering av stadens 91 hamnanläggningar. Denna visar ett stort eftersatt underhåll, som i många fall måste åtgärdas omedelbart.

Svenska Båtunionen har liksom Saltsjön-Mälarens Båtförbund skickat brev till Stockholms Stads idrottsnämnd innan beslutet togs där man förklarat att beslutet betyder att ideell verksamhet hotas. Tyvärr kom svaret att man ändå bortsåg från detta.

Exempel på andra kommuner som tidigare drabbats är Simrishamn, Västerås och Lomma.

Information om detta kommer att uppdateras löpande här på vår hemsida i ärendet. Gå in här tills vidare och läs mer detaljer på Båtlivs hemsida.

Bilden är från Albano Båtklubb. Foto: Roland Brinkberg