Båtriksdagen 2019 i Linköping

Publicerad: 2019-04-09

5-6 april genomfördes Svenska Båtunionens årsmöte; Båtriksdagen i Linköping. Bengt Gärde avgick som ordförande och till ny ordförande valdes Christer Eriksson.

Nya styrelseledamöter som valdes in var Gary Börjesson, Bo Wernlundh, Carl Gustaf Leijonhufvud och Hans-Jörgen Alsing. Henrik de Vries omvaldes för en ny tvåårsperiod.

Protokollet från Båtriksdagen ska finnas tillgängligt på vår hemsida inom sex veckor.

 

Svenska Båtunionens styrelse, från vänster: Inger Högström-Westerling, Ulf Grape, Lasse Carlsson, Gary Börjesson, Bo Wernlundh, Sören Löfgren, Hans Öhlund, Henrik de Vries, Carl-Gustaf Leijonhuvfud, Hans Jörgen Alsing, Christer Eriksson(Ordförande).