Båtretur.se – Omhändertagande av uttjänta fritidsbåtar

Publicerad: 2017-05-05

SBU har under våren fått flera frågor om hantering av uttjänta och/eller övergivna båtar. Idag finns ett nationellt system för båtåtervinning genom Båtretur som drivs av Sweboat, Stena Recycling AB och Båtskroten Sverige.

Båtretur hanterar uttjänta båtar och ser till att de återvinns på ett miljöanpassat sätt. I SBU:s Hamnboken finns på sidan 95 anvisningar och råd hur man hanterar uppenbart övergivna båtar.

Tyvärr hamnar kostnaden för övergivna båtar på båtklubben, men ett omhändertagande frigör en båtplats till en ny och förhoppningsvis engagerad medlem.

Inom kort kommer Svenska Båtunionen tillsammans med Båtretur skicka ut informationsmaterial med post till den adress som är angiven som kontaktadress i BAS. Materialet innehåller bland annat en väderbeständig affisch om Båtretur och en informationsbroschyr. Affischen finns redan nu för nedladdning och utskrift här
Om du, eller klubben, har en båt som det är dags att lämna till återvinning, kontakta Båtretur på telefon 0771-80 81 81 eller www.batretur.se

Båtretur är ett samarbete mellan Båtskroten Sverige, Sweboat och Stena Recycling och finns i hela Sverige.