båtklubb

För hamnen

För att skapa en trivsam och säker hamn har Svenska Båtunionen tagit fram material för båtklubben att använda som riktlinjer och hjälpmedel. Hamnboken är den kompletta guiden för er som ska bygga upp eller förvaltar en båtklubbshamn. Hamnboken behandlar hur man bygger upp och organiserar båtklubben och ger konkreta råd och anvisningar hur t.ex bryggor ska förtöjas, hur varvsplanen ska planeras, anläggning, drift och underhåll av spolplattor och  aktiva länkar till webbplatser som ger mer information.

Det finns även en egenkontroll för hamn som är lämplig att gå igenom för att säkerhetsställa att ni har en trygg och säker hamn.

Egenkontroll för hamn. 
Hamnboken.