Båtskola

Svenska Båtunionen har tagit fram ett material att använda i utbildningar inom segling och motorbåt. Utbildningsmaterialet är utformat för barn och ungdom och är ämnat att användas som underlag vid båtskole- verksamhet. Det finns två utbildningsformat, ett som heter ”Båtföraren” som innehåller utbildningsmaterial för motorbåtskörning, och ett som heter ”Seglingsskola”. Seglingsskolan innehåller två delar, en för jolle segling och en mer generell om seglingskunskap. Det finns även material som kan användas som underlag för planering och utformning av kursen. Detta är ett utmärkt material att använda sig av inom båtklubben om ni är intresserade av att anordna denna typ av aktivitet inom båtklubben.

För att få mer information och beställa materialet kontakta Svenska Båtunionens kansli. Här hittar du kontaktinformation.