Adressändring


Har du som båtklubbsmedlem adressändrat nyligen?
Då vänder du dig till din båtklubb. 
Varje båtklubb har ett eget medlemsregister, och i många fall en registeransvarig, som ansvarar för att uppgifterna i registret ska vara korrekta och uppdaterade. 

Info för båtklubbsfunktionärer och båtförbund
Svenska Båtunionen uppmanar alla båtklubbar att ha en registeransvarig i klubben alternativt i förbunden. På så sätt kan medlemmar enkelt och smidigt ha en ansvarig att vända sig till när någon exempelvis flyttat eller avlidit.

Vi på Svenska Båtunionens kansli uppmanar också båtklubbsstyrelser och förbundsstyrelser att uppdatera sitt register senast två veckor innan varje nytt nummer av Båtliv så att tidningarna skickas till rätt adresser. På så sätt får vi mer nöjda båtklubbsmedlemmar och mindre administration både för SBU kansli och för de berörda klubbarna.

Info för alla SBU-anslutna
Tänk på att även mailadresser bör uppdateras, då kan du som båtklubbsmedlem ta del av Båtlivs nyhetsbrev och alla funktionärer i båtklubbar får även ett nyhetsbrev med matnyttig information från Svenska Båtunionen.
Här finns information, tips om registerhantering och utgivningsplan för båtliv