Att bottenmåla eller inte bottenmåla…

Publicerad: 2017-05-05

SBU får ofta frågor vad som gäller om man som båtägare väljer att bottenmåla sin båt. Transportstyrelsen har tagit fram broschyren ”Bottenmåla Båten -Du vet väl vad som gäller?” Broschyren beskriver regelverk och förklarar vad som är krav gällande bottenfärg.

Transportstyrelsen driver just nu projektet Skrovmålet med syfte att samordna arbetet inom bottenfärgfrågan mellan myndigheter, kommuner och organisationer. Svenska Båtunionen deltar aktivt i projektet och under nästa senhöst kommer vi tillsammans att komma med råd och anvisningar vad som bör gälla vid borttagning av bottenfärg och vad man som båtägare, företagare eller båtklubb ska tänka på för att skydda miljön.

Svenska Båtunionen vill självklart att båtlivet påverkar vår miljö så lite som möjligt och en fråga som varje vår blir mer och mer aktuell för varje år. Användningen av bottenfärger som innehåller biocider innebär alltid en risk för föroreningar av marken på båtuppställningsplatsen eller botten vid bryggan och risker ska alltid vägas mot nyttan.

Broschyren ”bottenmåla båten” finns att ladda ner här