XRF-mätning för båtklubbar

2020-01-02
För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger startar Svenska Båtunionen ett projekt som innebär att undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar kan utföras i egen regi med så kallad XRF-mätning.

– Redan insamlade mätresultat visar på en mindre andel båtar med höga halter av koppar och även giftigt TBT på många båtklubbar, TBT har varit förbjudet sedan slutet av 80-talet. Genom att tillhandahålla både XRF-mätutrustning och utbildning hjälper vi båtklubbarna att förhindra förorening av båtklubbarnas mark och vattenområden och båtägaren att skydda sig mot skadliga ämnen när han eller hon underhåller sin båt, säger Peter Karlsson, verksamhetschef på SBU.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt kan analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Instrumenten är väldigt dyra och kräver utbildning och tillstånd från Strålskyddsmyndigheten för att användas. Genom projektet tar Svenska Båtunionen ansvar för att båtklubbarna och deras medlemmar kan utöva sitt båtliv med mindre miljöpåverkan.

Svenska Båtunionen ser ett behov av bottenundersökningar på fler än 2 000 båtar nästa år för att båtklubbarna ska kunna nå upp till kommunernas miljökrav. Mätmetoden som används är godkänd av berörda myndigheter och har tagits fram tillsammans med Sweboat – Båtbranschens Riksförbund, som är de kommersiella båtvarvens paraplyorganisation.

Läs mer om XRF-projektet här.

 

 


Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår