Välkommet med utökade befogenheter för Tullen

2020-10-16
Pressmeddelande. Svenska Båtunionen välkomnar dagens lagförslag om att ge Tullen utökade befogenheter. Det måste nu följas av tydliga direktiv att agera samt ytterligare resurser till Tullen.

Pressmeddelande 16 oktober 2020

Regeringen har idag skickat ut en promemoria på remiss enligt vilken Tullen ska ges ökade befogenheter att ingripa mot brott som myndigheten inte själv har behörighet att utreda.

De föreslagna lagändringarna är mycket välkomna och är något som vi har arbetat för under lång tid. Nu behöver de följas upp med tydliga direktiv och utökade resurser till Tullen, säger Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson.

Så sent som för ett år sedan uppvaktade Svenska Båtunionen inrikesminister Mikael Damberg i frågan. Riksdagen har också vid upprepade tillfällen uppdragit åt regeringen att agera.

Värden för hundratals miljoner förs årligen ut ur landet

I praktiken betyder de föreslagna lagändringarna att Tullen ska kunna ingripa mot utförsel av misstänkt stöldgods. Varje år stjäls runt 3000 dyrbara båtmotorer i Sverige, liksom en stor mängd andra dyrbara varor från båtar, båtklubbar, byggarbetsplatser, jord- och skogsbruk m.m. Vi vet genom Polisens utredningsarbete och kontakter med utländska polismyndigheter att en mycket stor del av detta stöldgods forslas ut ur Sverige till i första hand andra EU-länder. Genom att Tullen nu kan ges möjligheter att kvarhålla och förhöra personer samt tillfälligt beslagta misstänkt stöldgods, kan de internationella stöldligorna verksamhet nu förhoppningsvis försvåras eller förhindras.

Ändringarna kräver även mer resurser till Tullen

För att de föreslagna lagändringarna ska har reell effekt, vill vi uppmana regeringen att också ge Tullen ett tydligt uppdrag att använda de nya befogenheterna och söka efter misstänkt stöldgods vid utgående transporter. Detta kommer också att kräva utökade resurser för Tullen, inte minst i fråga om utökad personalstyrka. Regeringen kommer således att behöva skjuta till ytterligare medel till Tullen, för att de föreslagna lagändringarna ska få den effekt av kraftigt minskat antal stölder av båtmotorer och andra båtdelar som Svenska Båtunionens medlemmar nu verkligen ser fram emot.

För frågor vänligen kontakta

Christer Eriksson, ordförande, 070-517 78 38, christer.eriksson@batunionen.se.

Carl Zeidlitz, kommunikatör, 08-545 859 62, carl@batunionen.se.


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.