Nytt pilotprojekt för miljömärkning av marinor och småbåtshamnar

2020-04-27
Projektet miljömärkning av fritidsbåtsmarinor söker pilotmarinor och föreningsägda hamnar för att testa nytt miljöindex.

Projektet drivs av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och har under 2019 tagit fram ett förslag till ett nytt miljöindex, baserat på en bedömning av både skadlighet och omfattning av olika miljöpåverkansfaktorer. Detta index ska under 2020 testas på ett antal pilotmarinor spridda över landet för att utvärdera hur det fungerar i praktiken.

Vi söker nu därför gästhamnar, organiserade hemmahamnar som antingen är föreningsägda eller kommersiella (ej enstaka förtöjningsplatser) samt verksamheter kopplade till service/reparation av fritidsbåtar (exempelvis småbåtsvarv och vinteruppläggningsplatser) som vill delta i projektet och testa indexet. För den enskilda verksamheten innebär detta att deltar i en enkätundersökning via telefon/eller vi gör en studiebesök av hamnars nuvarande miljöprestanda (reality check).

Är ni intresserade och vill ha mer information? Ta kontakt med projektledare Bianca Koroschetz

e-post: bianca.koroschetz@gu.se

telefon: 0729835605


Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår