Här hittar du länken till utbildning i BAS version 3

2022-09-15
Länk till utbildning/introduktion i BAS version 3. Utbildningarna/introduktionerna hålls digitalt i mötesverktyget Zoom.

Läs i vårt kalendarium här intill om datum och tider för utbildningar/introduktioner.

Länken är utskickad till den e-postadress du angav i anmälan.

Klicka här för att logga in till utbildningen

Anslut i god tid före mötet så att du inte missar något.
Beroende på deltagarantal kan det vara svårt att ha en muntlig dialog under mötet. Mötet blir istället då i praktiken ett webinar där du får lyssna till föredragande och har möjlighet att skriva frågor i chatten. Vi försöker dock alltid att besvara alla frågor under kvällen. Frågor sammanställs och besvaras i efterhand och publiceras på FAQ på SBUs hemsida. Under Hjälp (livbojen) inne i BAS finns också massor av frågor och svar.


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.