Generella råd för arbetsdagar och verksamhet inom båtklubb eller båtförbund

2020-03-30
Generella råd för organiserade verksamheter inom båtklubb eller båtförbund med anledning av Covid-19.

OBS: Denna text ska endast ses som tips kring hur man som båtklubb eller förbund kan förfara när det gäller arbetsplikt, vakttjänstgöring, etc.

Det mesta båtklubbs- eller förbundsarbetet går att lösa utan smittorisker, men kan komma att kräva lite flexibilitet av alla och det kanske kommer att krävas undantag från stadgar och föreskrifter som normalt ska följas.

Sjösättningsdagar eller arbetsdagar klassas inte som allmän sammankomst och det är upp till varje båtklubb att avgöra hur man ska hantera frågan och för varje enskild medlem om man ska delta eller inte. Smittspridningsrisken bedöms som låg vid utomhusaktiviteter.

Äldre människor eller andra som av olika skäl ingår i riskgruppen, bör kunna undantas från arbets- och sjösättningsplikter och stanna hemma. Sjösättningen kanske kan göras av någon annan i båtklubben istället? Tänk på att kolla upp försäkringarna först. Kontakta Svenska Sjö om ni har frågor gällande båtklubbens ansvarsförsäkring.

Endast utomhusaktiviteter rekommenderas. Medlemsmöten och samlingar går att genomföra utomhus med bra kläder. Använd digitala kanaler för att sprida information.

Vid vakttjänst

Fundera hur medlemmarna kan ta sig till och från båtklubben. Uppmana medlemmarna att ta kontakt via telefon innan vaktpasset att och stämma av att hen är frisk. Skapa rutiner för ensamvakter och ev. undantag från sanktioner pga att man inte kan utföra sitt/sina vaktpass.

Vid större samlingar i samband med till exempel vårstädning, sjösättning eller dylikt

Uppmana samtliga att hålla avståndet mellan varandra och att ha en noggrann handhygien. Hälsa inte genom att skaka hand utan undvik all kroppskontakt. Dela in arbetslag eller liknade i mindre grupper.

Allt arbete kanske inte måste genomföras i grupp och under samma dag? Sammanställ arbetslistor som medlemmarna kan rapportera av vart efter arbetena blir utförda.
De uppdrag som innebär att det inte går att undvika att deltagarna kommer nära varandra och därmed riskerar att överföra smitta, bör skjutas upp till ett senare tillfälle.

Årsmöten och liknande evenemang hanterar båtklubbar och förbund på olika sätt

En del klubbar har valt att skjuta upp årsmötet till ett senare tillfälle medan andra har valt att sköta det som ett webb-baserat möte, några har genomfört årsmötet utomhus. Här väljer naturligtvis man det som passar bäst för just den klubben eller förbundet.

Fler råd om hur man bör agera hittar du via länkarna nedan.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Folkhälsomyndighetens information till arrangör av evenemang.


Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår