Båtmiljökonferensen 2023 – Framtidens hållbara framdrivning

2023-08-24
Svenska Båtunionen, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten arrangerar 2023 års nationella båtmiljökonferens.

Under hösten 2021 möttes forskare, branschfolk, myndigheter och båtorganisationer för att diskutera idéer, utmaningar och lösningar för framtidens hållbara fritidsbåtshamn. Konferensen utgjorde en inspirerande arena där aktörer som alla värnar om ett svenskt båtliv i samklang med natur och miljö fick tillfälle att mötas, bredda sina nätverk, få större förståelse för olika perspektiv i fritidsbåtsfrågor samt öka kunskapen i miljöfrågor kopplade till båtlivet.

I höst är det dags igen när Havsmiljöinstitutets, Svenska Båtunionens och Havs- och vattenmyndighetens nationella båtmiljökonferens! Den 17–18 oktober träffas myndigheter, forskare, båtbransch och båtorganisationer i Marstrand för att diskutera hur Sveriges båtliv kan bli mer hållbart – i år med fokus på framdrivning. Vi vill under konferensen prata lösningar och vägar framåt, men samtidigt inte vara rädda för att problematisera och prata verklighet. Vilka förutsättningar har vi för en omställning och vad behövs ytterligare? Vilka tekniska lösningar finns redan på plats, vad är ett miljösmart båtbeteende och hur kan vi samverka för att skapa förändring där båtlivet och en god havsmiljö går hand i hand? Konferens syfte är inte att diskutera dagens problem, utan att hitta framtidens lösningar.