Debatt: Lagstifta NU om båtkörkort för snabba båtar och vattenskotrar!

2020-07-09
Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet vill se obligatoriskt båtkörkort för alla som framför båtar inklusive vattenskoter som kan köras över 35 knop. Och det NU.

Foto: Pixabay.com

Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med tillsammans drygt 300 000 medlemmar   vill se obligatoriskt båtkörkort för alla som framför båtar inklusive vattenskoter som kan köras över 35 knop. 

Vi, ideella båtorganisationer som arbetar för båtliv och med sjösäkerhet i våra föreningar, tar avstånd från alla former av buskörning som stör eller skapar osäkerhet på sjön. Det gäller såväl med vattenskoter vid stränder, småjollar i naturhamnar eller med snabba motorbåtar i trånga farleder. Vi är, precis som många idag, upprörda och bekymrade över vattenskotrarnas framfart. Men, vi tycker inte att enbart vattenskotrarna ska ha krav på obligatoriskt båtkörkort, utan alla motordrivna vattenfarkoster som kan köras snabbare än 35 knop.

 Våra båtorganisationer tar redan idag ett stort ansvar för behörigheter att framföra fritidsbåtar. Detta sker tillsammans med Transportstyrelsen genom NFB, nämnden för båtlivsutbildning. NFB har sedan dess tillkomst 1985 skött samtliga certifikat och behörigheter kopplat mot fritidsbåtar. Nämnden är nu också redo att sköta ett obligatoriskt båtkörkort, säger Fredrik Norén, Svenska Kryssarklubben.

2016 tillsatte regeringen en utredning om obligatoriskt förarbevis på vattenskoter (Dnr N2014/03447/MTR) som Transportstyrelsen ställt sig positiv till. Transportstyrelsen säger i sitt remissvar att man är av uppfattningen att hela segmentet av snabbgående fritidsbåtar bör omfattas av allmänt förarbevis/båtkörkort. Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet är av samma åsikt som Transportstyrelsen, med tillägget att det bör gälla båtar som kan framföras från 35 knop och uppåt.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth sade till TT den 2 juli att han är beredd att driva frågan om förarbevis för vattenskoter, fyra år efter utredning, och att det finns stöd i riksdagen för detta. Vi vill understryka att båtorgansiationerna vill se detta NU och att det bör gälla alla båtar som kan framföras i 35 knop och uppåt.

Med den ökade kunskapen som ett obligatoriskt båtkörkort ger, både angående vilka regler som gäller på sjön samt den hänsyn som skall tas till natur- och djurliv, anser vi att detta är rätt väg att gå för att skapa en ökad säkerhet.  Vi vill att alla skall känna trygghet och glädje av att vara på sjön och att vi tar väl hand om vårt hav och alla våra sjöar

/Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben

 


Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.