Båtriksdagen 2020 är uppskjuten

2020-04-24
Båtriksdagen 2020 var planerad att äga rum i Karlstad 4-5 april men är på grund av Cornonapandemin uppskjuten tills vidare.

Unionsstyrelsen har den 22 april efter moget övervägande beslutat att än en gång skjuta upp 2020 års båtriksdag.

Efter att tidigare ha skjutits fram från den 4-5 april var 2020 års båtriksdag planerad att hållas digitalt den 17 maj. Unionsstyrelsen har också kallat till denna, en kallelse som i och med beslutet den 22 april nu dras tillbaka.

Bakgrunden till beslutet är att flera båtförbund har framfört invändningar mot att hålla en digital båtriksdag den 17 maj under de omständigheter och restriktioner som fortfarande råder. Bland annat har anförts att båtförbund på grund av restriktioner och råd från myndigheterna inte kunnat hålla sina ordinarie årsmöten och därmed inte givit sina medlemmar möjlighet att diskutera och fatta beslut kring ärenden till båtriksdagen. Man ser sig inte heller kunna insamla sådan information på annat sätt under den sjösättningssäsong som vi nu befinner oss i.

Det är naturligtvis av största vikt att båtförbunden upplever att 2020 års båtriksdag genomförs på ett sätt som ger alla möjlighet till inflytande och som lever upp till de demokratiska principer som utgör grunden för Svenska Båtunionens verksamhet. Samtidigt är det viktigt att Svenska Båtunionens verksamhet kan fortgå och fungera till gagn för alla medlemmar, även under svåra tider som denna. Tillsammans behöver vi arbeta lösningsorienterat och framåtblickande för att minimera de negativa konsekvenserna av coronakrisen inom vår del av svenskt båtliv. Unionsstyrelsens ambition är därför att återkomma med ett förslag till båtförbunden om när, var och hur en båtriksdag eventuellt kan hållas under hösten 2020.

Som alla känner till är det i dagsläget omöjligt att svara på om eller när möten och resor kan genomföras som före coronapandemin. Därför går det inte att nu lämna besked om när, var eller hur en båtriksdag kan hållas nästa gång. Unionsstyrelsen hoppas på förståelse för detta. Det är dock viktigt att samtliga båtförbund planerar för att en båtriksdag kan komma att hållas under hösten 2020, och i så god tid som möjligt vidtar de åtgärder som krävs inom förbunden för att denna ska kunna avhållas i god ordning.

Även om vi i första hand arbetar för att få till stånd ett fysiskt möte, är det alltså inte uteslutet att en båtriksdag kan komma att behöva hållas digitalt, något som båtförbunden också behöver förbereda sig och sina delegater på. Vårt kansli har, som tidigare meddelats, redan börjat planera för utbildningstillfällen i digitala mötesverktyg. Utbildningarna kommer nu att skjutas upp till tidig höst. Kansliet kommer också att så snart som möjligt sammanställa tips och råd kring digitala möten på hemsidan, till förtroendevalda inom båtförbund och båtklubbar. Många ideella föreningar och riksorganisationer har också redan hållit väl fungerande digitala årsmöten eller planerar för att hålla sådana.

Självklart hoppas vi i Unionsstyrelsen att vi alla kan träffas igen till hösten för båtriksdag och Unionsråd som vi har gjort under så många år och att den kris för hälsa och ekonomi som vi nu ser omkring oss då har blåst över.

Med vänliga hälsningar

Unionsstyrelsen genom Christer Eriksson, ordförande

Läs mer om Båtriksdagen  2020 här.


Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Jag förstår