Välkommen till Svenska Båtunionen!

Svenska Båtunionen är båtklubbarnas paraplyorganisation. Vi värnar om fritidsbåtlivet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet samt juridisk rådgivning till våra medlemmar.

Vilka är vi


Svenska Båtunionen  är landets största båtorganisation med ca. 170 000 medlemmar i ca. 900 båtklubbar över hela landet.

Svenska Båtunionen är en  medlemsorganisation med 24 medlemsförbund med verksamhet i hela Sverige. Båtförbunden är regionala och har i sin tur anslutit ca 900 båtklubbar. Dessutom ingår de rikstäckande klubbarna Kungliga Motorbåtsklubben (KMK) och Navigationssällskapet (Navis).

Svenska Båtunionen är den naturliga samtalspartnern gentemot myndigheter och organisationer i alla frågor som rör det svenska båtlivet. SBU värnar om båtägarens trygghet och säkerhet både på sjön och i hamn samt arbetar aktivt för att påverkan på den marina miljön ska vara minimal.

Vårt syfte


Svenska Båtunionen ska

  • vara den naturliga samtalspartnern i alla frågor som rör svenskt båtliv
  • bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet
  • säkerställa den marina infrastrukturen och övriga resurser för fritidsbåtbruk
  • verka för ett gott sjömanskap
  • ta tillvara medlemmarnas intressen och generera medlemsnytta
  • främja demokrati, intergration och stödja ideellt arbete.