Sökresultat

Visar 1 till 20 resultat av 28
Utvecklingen på miljöområdet och för i samråd med Unionsstyrelsen SBU:s talan i miljöfrågor, bereder aktuella...

Av Harald Mårtensson, den 09/28/2017

miljöfrågor till klubbarna. Jimmy sammanfattar kort om vad som händer i Stockholmsområdet och hur man kan...

Av Harald Mårtensson, den 03/14/2016

\t  både\t  arrenden,\t  miljöfrågor\t  och\t  framförallt\t  den...

Av Lisa Possne Frisell, den 12/12/2016

På hur man kan jobba proaktivt med miljöfrågor. Föredragshållare: Peter Karlsson, Verksamhetschef...

Av Lisa Possne Frisell, den 04/11/2017

Speciellt relevanta. Speciellt inte när det gäller miljöfrågor. Nästa möte 22:dra maj Vid...

Av Harald Mårtensson, den 04/24/2017

ärende: På EU-nivå har EU-kommissionens vetenskapliga råd för hälso- och miljöfrågor (SCHER) granskat...

Av Harald Mårtensson, den 09/22/2016

miljöfrågor. Föredragshållare: Peter Karlsson, Verksamhetschef vid Svenska Båtunionens kansli Konsekvenser...

Av Lisa Possne Frisell, den 01/31/2017

Med miljöfrågor. Föredragshållare: Peter Karlsson, Verksamhetschef vid Svenska Båtunionens kansli...

Av Peter, den 12/22/2016

Kan jobba proaktivt med miljöfrågor. Föredragshållare: Peter Karlsson, Verksamhetschef vid Svenska...

Av Patrik Lindqvist, den 03/07/2017

\t  stort\t  intresse\t  för\t  miljöfrågor,\t  men\t  behöver\t  inte...

Av Lisa Possne Frisell, den 08/29/2016

. - Genomföra projekt enl nedan - Erbjuda support i t ex miljöfrågor, juridiska spörsmål, skatte- och...

Av Patrik Lindqvist, den 03/03/2017

Förbund och klubbar. Som konsumentorganisation skapa tryck på båtbranschen i miljöfrågor. God förmåga...

Av Patrik Lindqvist, den 04/06/2016

Förbund och klubbar. Som konsumentorganisation skapa tryck på båtbranschen i miljöfrågor. God förmåga...

Av Patrik Lindqvist, den 03/11/2016

Kan jobba proaktivt med miljöfrågor. Föredragshållare: Peter Karlsson, Verksamhetschef vid Svenska...

Av Lisa Possne Frisell, den 02/17/2017

\t  problem\t   såsom\t  t\t  ex\t  miljöfrågor,\t  juridiska\t  spörsmål...

Av Lisa Possne Frisell, den 10/31/2016

\t  problem\t   såsom\t  t\t  ex\t  miljöfrågor,\t  juridiska\t  spörsmål...

Av Lisa Possne Frisell, den 10/31/2016

\t  problem\t   såsom\t  t\t  ex\t  miljöfrågor,\t  juridiska\t  spörsmål...

Av Lisa Possne Frisell, den 10/31/2016

Miljöfrågorna är prioriterade och föreslår att utmärkelser inom miljöfrågor kan utdelas i vidare utsträckning...

Av Patrik Lindqvist, den 11/16/2015

Mer än 30 år tillbaka. Miljöfrågor ges ett omfattande utrymme och ÖBF är remiss- instans för...

Av Peter, den 12/15/2015

. Mätdata finns sedan mer än 30 år tillbaka. Miljöfrågor ges ett omfattande utrymme och ÖBF är remiss...

Av Angry Creative, den 11/16/2015