Integrationssegling

Svenska Båtunionen vill öppna ögonen för integration i båtlivet

Svenska Båtunionen vill öppna ögonen för integration i båtlivet och ge möjlighet för fler att ta del av den gemenskap som finns inom båtlivet.

Om initiativet

Simon Vinokur startade 2015 startade Integrationssegling och under 2017 sker ett samarbetsprojekt mellan Svenska Båtunionen och Integrationssegling för att lyfta och sprida detta viktiga budskap.

Sedan april 2017 är Integrationssegling en ideell förening som du kan anmäla dig till om du vill stödja initiativet.

Integrationsseglings syfte

Syftet med Integrationssegling är att människor som upplever att de inte är delaktiga i det svenska samhället ska få möjlighet att ta del av svenskt båt- och skärgårdsliv, upptäcka nya miljöer och träffa nya människor för att på så sätt bli mer integrerade och känna sig mer delaktiga i sin omgivning.

Aktiviteter under året

Under 2017 anordnas flera båtaktiviteter och föreläsningar. Under tidig vår anordnades exempelvis en föreläsning kring allemansrätten och en “vårfix-aktivitet”, där man får möjlighet att hjälpa/få hjälp med sin båt inför säsongen. Det ska slipas, tvättas, poleras meckas, fikas och umgås tillsammans. Detta gör att man får en inblick i hur det kan fungerar i en båtklubb, möjlighet att träffa andra båtfantaster och känna en gemenskap i att man åstadkommer något tillsammans.

 

Följ med på en båttur i sommar

I sommar anordnas helger då man åker ut på sjön. Vill du vara med på en båttur eller ha mer information om detta så hittar du det på Integrationssegling.se