Svenska Båtunionens Kansli

Kansliet består i nuläget av 8 anställda tjänstemän med olika uppgifter som för SBU:s talan efter förbundsstyrelsens direktiv och som bedriver verksamhet, driver projekt, samarbeten, medlemsfrågor och lobbying mm. på riksnivå. Kansliet är de enda anställda inom organisationen, övriga arbetar helt ideellt för organisationen, varför det också är kansliets uppgift att stötta och hjälpa förbund och klubbar att kunna bedriva en ideell verksamhet.

Vill du få kontakt med oss på kansliet? Här hittar du kontaktinformation.