Kommittéer

Svenska Båtunionens huvudsakliga verksamhet vilar på tre ben; sjösäkerhet, båtmiljö och juridisk hjälp till båtklubbarna. För dessa tre områden är kommittèer tillsatta från förbundsstyrelsen för att arbeta mer ingående med någon av ovanstående punkter.

Dessutom finns en redaktionskommitté för medlemstidningen Båtliv samt en BAS-kommitté för Svenska Båtunionens medlems- och administrationssystem.

Mer om vad de olika kommittéerna gör:

 

Miljökommittén

 • Bistår båtägare och båtklubbar med information, råd och tips.
 • Sitter med i Båtmiljörådet.

 

Sjösäkerhetskommittén

 • Bistår med information om sjösäkerhets- och teknikfrågor.
 • Håller i Säkerhetsbesiktningen och sitter med i Sjösäkerhetsrådet.

 

BAS-kommittén

 • Driver och utvecklar vårt eget webbaserade administrationsprogram BAS som stöder all administration i en båtklubb.
 • Bistår båtförbund och båtklubbar med utveckling inom systemet efter behov

 

Juridiska kommittén

 • Kommittén stöder båtförbund, båtklubbar och även enskilda medlemmar med rådgivning i olika tvistefrågor.
 • Bevakar förordningar som kan komma att påverka båtklubbar och båtliv
 • Informerar även om juridiska nyheter som rör båtlivet och dess verksamhet.

 

Redaktionskommittén

 • Planerar tidningen Båtlivs innehåll, struktur och utgivningsdatum
 • Bevakar läsarnas intressen