Svenska Båtunionens styrelse

SBU:s styrelse som valdes på Båtriksdagen i Göteborg. Fr. v. Lasse Carlsson (skattmästare), Västkustens BF, Christer Friedh, Blekinge BF, Christer Eriksson, Skånes BF, Henrik de Vries, Skånes BF, Hans Öhlund, Västerbottens BF, Christian Ehrling, Lidingö BF, Harald Mårtensson, Östergötlands BF, Sören Löfgren, Saltsjön-Mälarens BF, Ulf Grape, Roslagens BF. Stående framför männen: Inger Högström Westerling, Hjälmarens BF. Bengt Gärde, ordförande är inte med på gruppbilden ovan (scrolla ner för bild).

Unionsstyrelsen, båtriksdag och unionsråd

SBU:s styrelse är utvalda av båtförbunden och utformar de områden och riktlinjer som SBU ska arbeta efter. SBU förbundsstyrelse väljs demokratiskt under vårens Båtriksdag, Svenska Båtunionens beslutande årsmöte. Båtriksdagen är det högst beslutande organet i Svenska Båtunionen och det är båtförbundens talespersoner (som väljs av sina båtklubbar) som har rösträtt under Båtriksdagen. Under hösten äger även ett planerande årligt möte rum, Unionsrådet, där båtförbunden, SBU Unionsstyrelse och kansliet deltar.

Kom i kontakt med styrelsen här:

Bengt Gärde, ordförande

Ordförande: Bengt Gärde 
bengt.garde@batunionen.se

Vice ordförande: Kristian Ehrling
kristian.ehrling@batunionen.se

2:e vice ordförande: Inger Högström-Westerling
inger.hogstrom.westerling@batunionen.se

Skattmästare: Lasse Carlsson
lasse.carlsson@batunionen.se

Ledamöter:
Christer Eriksson
christer.eriksson@batunionen.se

Christer Friedh
christer.friedh@batunionen.se

Hans Öhlund
hans.ohlund@batunionen.se

Harald Mårtensson 
harald.martensson@batunionen.se

Henrik de Vries
henrik.devries@batunionen.se

Sören Löfgren
soren.lofgren@batunionen.se

Ulf Grape
ulf.grape@batunionen.se