IMG_4793-825x339

Svenska Båtunionens styrelse

Unionsstyrelsen, båtriksdag och unionsråd

SBU:s styrelse är utvalda av båtförbunden och utformar de områden och riktlinjer som SBU ska arbeta efter. SBU förbundsstyrelse väljs demokratiskt under vårens Båtriksdag, Svenska Båtunionens beslutande årsmöte. Båtriksdagen är det högst beslutande organet i Svenska Båtunionen och det är båtförbundens talespersoner (som väljs av sina båtklubbar) som har rösträtt under Båtriksdagen. Under hösten äger även ett planerande årligt möte rum, Unionsrådet, där båtförbunden, SBU Unionsstyrelse och kansliet deltar.