Båtförbunden

Båtförbundet skall samordna det regionala båtlivet, fungera som remissinstans för länsstyrelse mm och vara medlemsklubbarnas kontakt om de behöver externt stöd i sin verksamhet.

Svenska Båtunionen består av 24 regionala Båtförbund och två direktanslutna klubbar (Kungliga Motorbåt Klubben och Navigationssällskapet). Båtförbunden omfattar ofta länet där det är aktivt eller på annat sätt logiska områden (t ex Mälarens BF omfattar Mälaren medan Saltsjön-Mälarens BF omfattar Stockholm med närområde). Båtförbundet organiserar alla anslutna båtklubbar inom sitt område.

Organisationen ser ofta ut som riksorganisationen, dvs man har en styrelse och ämneskommittéer eller enskilda sakkunniga som arbetar med förvaltning och olika projekt.

Nedan finns en förteckning på alla båtförbund. Klicka på båtförbundet för att komma till deras hemsida. En del båtförbund har också gjort broschyrer om sin verksamhet som också kan laddas ner nedan.

 

Båtförbunden i SBU

Blekinge Båtförbund
Bottenvikens Båtförbund  broschyr 
Dalarnas Båtförbund  broschyr
Gästriklands Båtförbund 
Gotlands Seglarförbund
Hjälmarens Båtförbund 
Hälsinglands Båtförbund 
Jämtlands Båtförbund
  Broschyr
Kungliga Motorbåt Klubben BF 
Lidingö Båtförbund


Mälarens Båtförbund
 
Navigationssällskapet – Navis BF 
Roslagens Båtförbund
 Broschyr
Saltsjön-Mälarens Båtförbund  Broschyr
Skånes Båtförbund  Broschyr


Smålands Båtförbund  Broschyr
Sommens Sjöråd
Södra Roslagens Båtförbund
Sörmlandskustens Båtförbund 
Vänern Väst Dalslands Kanals BF  Broschyr


Värmlands Båtförbund    
Västerbottens Båtförbund 
Västernorrlands Båtförbund Broschyr
Västkustens Båtförbund
Östergötlands Båtförbund  Broschyr
Östra Vänerns Båtförbund