Organisation och struktur

Svenska Båtunionen (SBU) är landets största båtorganisation och paraplyorganisation för Sveriges båtklubbar. SBU är en rikstäckande medlemsorganisation där medlemmarna är våra 24 regionala förbund och 2 riksomfattande båtklubbar. Båtförbundens medlemmar är sedan i sin tur Båtklubbarna.

För att på bästa sätt kunna arbeta efter lokala förutsättningar över hela landet, är organisationen uppbyggd av olika led som informerar varandra och har olika funktioner.

SBU Kansli
Utför mycket av den rikstäckande verksamheten inom SBU samt svarar på frågor från förbund och båtklubbar. Supporten till våra medlemar en av SBU:s många medlemsförmåner.

EBA & Nordiska Båtrådet
Här driver SBU sina båtlivshjärtefrågor på en internationell nivå.

Förbundsstyrelsen, båtriksdag och unionsråd
SBU:s förbundsstyrelse är utvalda av båtförbunden och utformar de områden och riktlinjer som SBU ska arbeta efter.

Kommittéer
Kommittéerna är tillsatta av förbundsstyrelsen för att arbeta mer ingående frågor som sjösäkerhet, båtmiljö och juridisk hjälp till båtklubbarna

Båtklubbar och Båtförbund
Båtförbunden är unika föreningar med egna styrelser och stadgar. En båtklubb som ansluter sig till ett regionalt förbund blir även medlem i Svenska Båtunionen.