Organisation och struktur

Svenska Båtunionen (SBU) är landets största båtorganisation och paraplyorganisation för Sveriges båtklubbar. SBU är en rikstäckande medlemsorganisation som har 24 regionala båtförbund och 2 riksomfattande båtklubbar som medlemmar. Båtförbunden har sedan i sin tur de lokala båtklubbarna som medlemmar.

För att på bästa sätt kunna arbeta efter lokala förutsättningar över hela landet, är organisationen uppbyggd av olika led som informerar varandra och har olika funktioner.

Svenska Båtunionens Kansli
Kansliet fungerar som ett nav och stödfunktion för båtförbund och båtklubbar. En stor del av den rikstäckande verksamheten inom SBU utförs härifrån. Supporten till våra medlemmar är en av SBU:s många medlemsförmåner.

European Boating Association och Nordiska Båtrådet
Här driver SBU sina båtlivshjärtefrågor på en internationell nivå.

Förbundsstyrelsen, båtriksdag och unionsråd
SBU:s förbundsstyrelse är utvald av båtförbunden och utformar de områden och riktlinjer som SBU ska arbeta efter.

Kommittéer
Kommittéerna är tillsatta av förbundsstyrelsen för att arbeta mer ingående med frågor som sjösäkerhet, båtmiljö och juridisk hjälp till båtklubbarna.

Båtklubbar och Båtförbund
Båtförbunden är unika föreningar med egna styrelser och stadgar. En båtklubb som ansluter sig till ett regionalt förbund blir även medlem i Svenska Båtunionen.