organisation

Organisation och struktur

Svenska Båtunionen (SBU) är landets största båtorganisation och paraplyorganisation för Sveriges båtklubbar. SBU är en rikstäckande medlemsorganisation där medlemmen är båtklubben.

För att på bästa sätt kunna arbeta efter lokala förutsättningar över hela landet, är organisationen uppbyggd av olika led som informerar varandra och har olika funktioner.

SBU Kansli
Utför mycket av den rikstäckande verksamheten inom SBU samt svarar på dina frågor i Båtklubbssupporten, en av SBU:s många medlemsförmåner.

EBA & Nordiska Båtrådet
Här driver SBU sina båtlivshjärtefrågor på en internationell nivå.

Förbundsstyrelsen, båtriksdag och unionsråd
SBU:s förbundsstyrelse är utvalda av båtförbunden och utformar de områden och riktlinjer som SBU ska arbeta efter.

Kommittéer
Kommittèerna är tillsatta av förbundsstyrelsen för att arbeta mer ingående frågor som sjösäkerhet, båtmiljö och juridisk hjälp till båtklubbarna

Båtklubbar och Båtförbund
Båtförbunden är unika föreningar med egna styrelser och stadgar. En båtklubb som ansluter sig till SBU blir automatiskt ansluten även till ett båtförbund i den region i landet där ens båtklubb befinner sig.