MG_0066-768x512

Markanta höjningar av arrendeavgifter- ett hot mot det ideella båtlivet?

Publicerad: 2017-11-06

Stockholms Stad vill höja arrendeavgifterna för Stockholms båtklubbars bryggor markant från 300 kr/ bryggmeter till 55o kronor /bryggmeter. Detta för att komma ikapp med eftersatt underhåll. Liknande trend hittas även i andra kommuner runt om i landet.

För våra båtklubbsmedlemmar som arrenderar samtliga bryggor av kommunen kan detta i praktiken innebära tusentals extra kronor per år och enskild medlem, något som på sikt skulle kunna hindra vissa båtklubbsmedlemmar från att behålla sin båt och sitt medlemskap.

Svenska Båtunionen bevakar den aktuella frågan i Stockholms Stad där beslut kommer att tas i slutet av november.

Ligger din båtklubb i Stockholmsområdet och du har frågor kan du kontakta SMBF:s båtförbund som är väl insatta i frågan och arbetar aktivt med den.

Läs mer här om avgiftshöjningen i Båtliv här

Bilden är från Tranebergs SS. Foto: Roland Brinkberg.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter