Utbildning BAS-K, Stockholm

Grundutbildning BAS-K kl 18-ca21 hos Svenska Båtunionens kansli, af Pontins väg 6, Stockholm. Fulltecknad

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
22 Maj 2017