BAS-K grundutbildning

Grundutbildning i Svenska Båtunionens ”båtklubbsprogram” BAS-K. Kl 18:00 – ca 21:00 – Svenska Båtunionens kansli, af Pontins väg 6 115 21 Stockholm

Anmäl dig här https://goo.gl/forms/QfiialGjHW4sPWH22

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
19 Okt 2017